laupäev, 15. juuni 2013

Ühiskondlik mehhaanika IV: sotsiaalse vaakumi vältimine erakondade tegevusega

Seadusest: Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, ...

Ühiskonna tegelikus toimimises ei lase lihtsal sotsiaalsel atomismil universaalseks saada sotsiaalsete rollide jaotamine ettantud reeglite kohaselt, mis omakorda aitavad tagada sotsiaalset eksistentsi. Selles rollijaotuses on erilisel kohal erakonnad, mis võivad valimiste (kui selge sotsiaalse atomismi nähtuse) tulemusena saada ühiskonnas eriliselt suure jõu ehk võimu, mis omakorda aitab mõnedel sotsiaalsetel aatomitel saada mõneks ajaks iseäranis mõjuka seisundi. Ühiskonnale on selliste mõjukate aatomite olemasolu ja ühiskonnale suunatud tegevus üldiselt kasulik, sest aitab ühiskonnas vältida sihitu seisundi (vaakumi) tekkimist. Kuigi mõnedel tõsise vastupanuta juhtudel on neil aatomitel oma liig robustse mõjuga õnnestunud ühiskond ka ära rikkuda, ei ole ühiskondadel õnnestunud neile ka arvestavat alternatiivi leiutada ega kehtestada.     

reede, 7. juuni 2013

Ühiskondlik mehhaanika III: Demokritos ja demokraatia

Demokritost (umbes 460 – umbes 360 eKr) peetakse üheks atomismi isaks. Ehkki tema nimi on kahtlaselt sarnane ühe tänapäeval väga armastatud ühiskonnakorralduse viisiga, ei ole kuigi palju teada, mida ta ise ühiskonna toimisest arvas. Siiski saaks tema loodusliku atomismi vaade päris hästi ka sotsiaalseseks atomismiks laiendada, mille puhul ühiskonna algaelemendiks on üksikinimene ning nende kooslused moodustavad erinevaid insitutsioonie. Demokraatia keskseks toimimise ja otsustamise mehhanismiks on enamuse inimeste arvamuse/tahte realiseerimine kogu ühiskonna poolt ning enamuse tahe tehakse selgeks õige atomistlikel valimistel, kus kõik valijad on võrdsed ning valituks saab see valik, millele on toetust väljendanud kõige enam valijaid. Selle otsusega hakkab hiljem ühiskonnas juhtuma õige erinevaid asju, kuid tema paremus teistest alternatiividest ja sotsiaalne võimendamine saadavad sellist otsust kuni tema toimimise lõpetamiseni mõne järgmise samateemalise otsutamisega.